ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 1E و SE یخچال سامسونگ

ارور 1E و SE یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 1E و SE یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت قطعی برق در دستگاه رخ می دهد. ابتدا دکمه های lighting و power save باید به طور همزمان به مدت ده ثانیه فشار داده شوند. همچنین می توانید دکمه های freezer و fridge را برای ده ثانیه نگه دارید. مشاوره رفع ارور 1E و SE یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی...

ادامه مطالعه