ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SH1 یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SH1 یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت اتصال کوتاه شدن سنسور یخچال در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین سنسور دماو صفحه را بررسی کنید. اگر در اتصالات برد و سنسور مشکلی وجود نداشت، مقاومت یا همان سنسور را تعویض کنید. همچنین ممکن است مشکل از برد الکترونیکی یخچال باشد. برد را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. مشاوره رفع ارور SH1 یخچال فریجیدر...

ادامه مطالعه