ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SH یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SH یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت اتصال کوتاه سنسور فریزر در نمایشگر فریزر رخ می دهد. سیم های بین رزیستور برقی (سنسور دما) و برد را بررسی کنید. در صورتی که اتصالات برد و سنسور دمای فریزر مشکلی نداشته باشد، لازم است سنسور را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید. برد الکترونیکی نیز باید بررسی شود تا در صورت خرابی تعمیر...

ادامه مطالعه