ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F31 یا E31 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F31 یا E31 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت عدم تخلیه آب در دستگاه رخ می دهد. بررسی کنید که آیا شلنگ تخلیه مسدود شده است. پمپ تخلیه و فیلتر آب را بررسی کنید. شیلنگ ها، هیدروستات ها و منبع آنها را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F31 یا E31 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری...

ادامه مطالعه