ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F28 یا E28 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F28 یا E28 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور کف همزن در دستگاه رخ می دهد. سنسور فلو را بررسی کنید. مقدار اهم سنسور را با اهم متر بخوانید. در صورت لزوم، سنسور فلو باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور F28 یا E28 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و...

ادامه مطالعه