ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F26 یا E26 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F26 یا E26 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت معیوب شدن سنسور فشار آنالوگ در دستگاه رخ می دهد. برای رفع این خطا، Hydrostat را بررسی کنید. ولتاژ بین 0.5 تا 3.5 برای عملکرد ماشین لباسشویی طبیعی است. در صورت لزوم، هیدروستات باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور F26 یا E26 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا...

ادامه مطالعه