ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F18 یا E18 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F18 یا E18 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت بیش از حد زمان بردن تخلیه در دستگاه رخ می دهد. این مشکل را می توان با روشن/خاموش کردن و تنظیم مجدد حل کرد. اگر خطا ادامه داشت، پمپ و شلنگ تخلیه را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F18 یا E18 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری...

ادامه مطالعه