ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F08 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F08 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت خرابی موتور یا خرابی رله یا اتصال کوتاه شدن برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. ماشین لباسشویی باید از نظر علائم سوختگی موتور بررسی شود. اگر برد الکترونیکی آسیب دیده یا سوخته است، باید تعمیر یا تعویض شود. برای اطمینان از کارکرد صحیح رله، این قطعه باید بررسی و تعمیر شود. اتصال رله باید بررسی و تعمیر گردد....

ادامه مطالعه