ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F04 یا F05 یا F21 یا F42 یا F43 یا F44 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F04 یا F05 یا F21 یا F42 یا F43 یا F44 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت ایراد در موتور دستگاه رخ می دهد. در بیشتر موارد مشکل از زغال موتور دستگاه است. اگر ماشین لباسشویی در زمانی که پر از آب است به خوبی نمی چرخد، مشکل به دلیل زغال سیم پیچی یا قسمت تاخو در موتور است. در صورت وجود خازن، خازن را بررسی...

ادامه مطالعه