ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور 5Y EF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 5Y EF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت خرابی مدار فن تبخیرکننده در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین فن اواپراتور و صفحه کنترل را بررسی کنید. برد الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. فن اواپراتور، موتور فن و پره های آن را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور 5Y EF یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر...

ادامه مطالعه