ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E6 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E6 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت سوختگی موتور یا خرابی رله یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی یا رخ دادن اتصال کوتاه در دستگاه رخ می دهد. در صورت سوختن موتور، موتور باید تعویض شود. اگر سوکت و سیم مشکل دارد. مدار اتصال کوتاه شده باید تعویض یا تعمیر شود. در صورت خرابی رله باید یک رله جدید به جای رله قبلی نصب...

ادامه مطالعه