ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E41 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E41 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت پاک شدن برنامه شستشو از حافظه یا ایراد ایپروم در تشخیص خطا در دستگاه رخ می دهد. یک خطای Iprom در تشخیص خطا روی برد رخ داده. ممکن است یک خطای حذف برنامه رخ داده باشد. برنامه شستشو را مجدداً راه اندازی کنید. مشاوره رفع ارور E41 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با...

ادامه مطالعه