ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E20 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E20 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت ایراد مدار پمپ یا خرابی پمپ تخلیه در دستگاه رخ می دهد. عملکرد پمپ تخلیه را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید. اگر پمپ تخلیه خراب است، آن را تعویض کنید. وضعیت مدار پمپ تخلیه را بررسی کرده و مقاومت پمپ را اندازه گیری کنید. اگر مدار پمپ تخلیه سوخته است، مدار پمپ دستگاه یا خود...

ادامه مطالعه