ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E13 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E13 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی کمپرسور در دستگاه رخ می دهد. کمپرسور و اتصالات را بررسی نمایید. ممکن است لازم باشد آن را باز کنید و اتصال کوتاه را بررسی کنید. در صورت لزوم آن را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E13 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که...

ادامه مطالعه