ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E11 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E11 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد فن کندانسور در دستگاه رخ می دهد. در صورت قطع نشدن سیم های برق مربوط به فن کندانسور، فن کندانسور را باز کرده و از نظر مکانیکی بررسی کنید. مشاوره رفع ارور E11 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه