ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E10 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E10 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خرابی ماژول اصلی کنترل در دستگاه رخ می دهد. یخچال بوش خود را به مدت 5 دقیقه از برق بکشید. اگر پس از اتصال یخچال به برق، کد خطا E10 برگشت، ماژول کنترل اصلی یخچال بوش خود را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E10 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا...

ادامه مطالعه