ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E10 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E10 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت آبگیری نادرست در دستگاه رخ می دهد. وضعیت شیر ​​برقی ماشین لباسشویی را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. اگر هیدروستات معیوب یا سوخته باشد، باید تعویض شود. شیر آب ماشین لباسشویی را چک کنید و از باز بودن شیر آب و وجود آب در لوله اطمینان حاصل کنید. شلنگ ورودی آب را چک کنید و مطمئن...

ادامه مطالعه