ارورهای ماشین لباسشویی کندی

ارور E04 لباسشویی کندی

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E04 لباسشویی کندی : این خطا معمولا به علت وجود نشتی آب یا معیوبی سوئیچ فشار سنج یا باز بودن سوپاپ ورودی در دستگاه رخ می دهد. نشت آب را از هر قسمت از بین ببرید. سیم ها را چک کنید. می توانید سوئیچ فشار را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E04 لباسشویی کندی : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی کندی تان با کد خطا یا اروری...

ادامه مطالعه