ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E03 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E03 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت اشکال سنسور دما محفظه کشو در دستگاه رخ می دهد. ابتدا کشوی یخچال را بردارید. سپس یخچال بوش را از پریز برق جدا کنید. تمام سیم های متصل به سنسور دمای کشوی یخچال را بررسی کنید و در صورت شل بودن سیم ها، آنها را در محل اتصال محکم کنید. اگر سیم کوتاه یا معیوب است، آن را تعویض...

ادامه مطالعه