ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور E01 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E01 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت معیوب شدن سنسور دما در دستگاه رخ می دهد. یخچال را از پریز برق جدا کنید. سیم های متصل به سنسور دمای یخچال را بررسی کنید. اگر سیم ها به درستی وصل شده اند، سنسور دمای محفظه یخچال را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E01 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا...

ادامه مطالعه