ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور DF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور DF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت فقدان مدار یخ زدایی یا دیفراست در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین مدار یخ زدایی و برد کنترل را بررسی کنید. بردهای الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. همچنین قطعات ترمودیسک، المنت، ترموفیوز و فن فریزر را بررسی کنید. در صورت لزوم می توانید این قطعات را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور DF یخچال...

ادامه مطالعه