ارورهای ماشین لباسشویی ال جی

علامت ضربدر بر روی شلنگ تخلیه لباسشویی ال جی

علامت ضربدر بر روی شلنگ تخلیه لباسشویی ال جی : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور علامت ضربدر بر روی شلنگ تخلیه لباسشویی ال جی : این خطا معمولا به علت عدم تخلیه آب در دستگاه رخ می دهد. اولین قدم این است که ماشین لباسشویی را از نظر نشتی بررسی کنید. به عبارت دیگر، شاید در جایی که شیلنگ تخلیه به فاضلاب خانه متصل می شود، گرفتگی وجود داشته باشد که از خروج...

ادامه مطالعه