ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SY EF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SY EF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت خرابی مدار فن تبخیرکننده در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین فن اواپراتور و صفحه کنترل را بررسی کنید. برد الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. فن اواپراتور، موتور فن و پره های آن را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور SY EF یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SY CF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SY CF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت مشکل ارتباطی بین برد الکتریکی و قطعات در دستگاه رخ می دهد. برد مدار را با اتصالاتش بررسی کنید. همچنین سعی کنید همیشه یخچال را به محافظ برق وصل کنید. مشاوره رفع ارور SY CF یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SY CE یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SY CE یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت ولتاژ بالای برق ورودی به دستگاه رخ می دهد. اتصالات بین برد الکترونیک و مانیتور را بررسی کنید. برد الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. مشاوره رفع ارور SY CE یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SH یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SH یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت اتصال کوتاه سنسور فریزر در نمایشگر فریزر رخ می دهد. سیم های بین رزیستور برقی (سنسور دما) و برد را بررسی کنید. در صورتی که اتصالات برد و سنسور دمای فریزر مشکلی نداشته باشد، لازم است سنسور را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید. برد الکترونیکی نیز باید بررسی شود تا در صورت خرابی تعمیر...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور SH1 یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SH1 یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت اتصال کوتاه شدن سنسور یخچال در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین سنسور دماو صفحه را بررسی کنید. اگر در اتصالات برد و سنسور مشکلی وجود نداشت، مقاومت یا همان سنسور را تعویض کنید. همچنین ممکن است مشکل از برد الکترونیکی یخچال باشد. برد را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. مشاوره رفع ارور SH1 یخچال فریجیدر...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور Sb 5b یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور Sb 5b یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت حالت تعطیلات در دستگاه رخ می دهد. با فشار دادن و نگه داشتن دکمه دمای فریزر و دمای یخچال، به مدت پنج ثانیه یخچال روشن و خاموش می شود و این ارور برطرف می شود. مشاوره رفع ارور Sb 5b یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور OP یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور OP یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت باز بودن سنسور یخچال در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین رزیستور (سنسور دما) و صفحه را بررسی کنید. اگر در اتصالات مشکلی وجود ندارد، سنسور یا همان رزیستور باید تعویض گردد. مشاوره رفع ارور OP یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور EF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور EF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت خرابی مدار فن تبخیرکننده در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین فن تبخیرکننده و صفحه کنترل را بررسی کنید. برد الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. فن های اواپراتور، موتور فن و پره ها را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور EF یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور DF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور DF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت فقدان مدار یخ زدایی یا دیفراست در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین مدار یخ زدایی و برد کنترل را بررسی کنید. بردهای الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. همچنین قطعات ترمودیسک، المنت، ترموفیوز و فن فریزر را بررسی کنید. در صورت لزوم می توانید این قطعات را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور DF یخچال...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور 5Y EF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 5Y EF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت خرابی مدار فن تبخیرکننده در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین فن اواپراتور و صفحه کنترل را بررسی کنید. برد الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. فن اواپراتور، موتور فن و پره های آن را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور 5Y EF یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور 5F CF یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 5F CF یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت خطای ارتباط در توان بالا در دستگاه رخ می دهد. برد الکترونیکی و اتصالات آن را بررسی کنید. همچنین سعی کنید همیشه یخچال را به محافظ برق وصل کنید. مشاوره رفع ارور 5F CF یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای فریجیدر

ارور 4 یخچال فریجیدر

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 4 یخچال فریجیدر : این خطا معمولا به علت خطای ارتباط در توان بالا در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی بین کنترل پنل و رابط کاربر را بررسی کنید. برد الکترونیکی را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. مشاوره رفع ارور 4 یخچال فریجیدر : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر فریجیدر تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و...

ادامه مطالعه