ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور RD یخچال سامسونگ

ارور RD یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور RD یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت یخ زدگی دمپر هوا در دستگاه رخ می دهد. قسمت دمپر هوای یخچال را بررسی کنید. در صورت لزوم دمپر را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور RD یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور pc یخچال سامسونگ

ارور pc یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور pc یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در ارتباط درب و برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. ابتدا برق یخچال را قطع کنید. سیمی که در بالای درب یخچال تعبیه شده را بررسی کنید. سیم را جدا کرده و دوباره وصل کنید. یخچال را به برق وصل کنید تا خطا برطرف شود. مشاوره رفع ارور pc یخچال سامسونگ : اگر به...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور on یا off یخچال سامسونگ

ارور on یا off یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور on یا off یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت عدم فعالیت کمپرسور در دستگاه رخ می دهد. یخچال را از برق بکشید، سپس دوباره آن را وصل کنید. در این حالت دستگاه به طور خودکار ریست می شود و کمپرسور شروع به کار می کند. مشاوره رفع ارور on یا off یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور F5 یخچال سامسونگ

ارور F5 یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F5 یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطای سنسور دمای فریزر در دستگاه رخ می دهد. یخچال و فریزر را از برق بکشید و اتصالات سیم را در مدار سنسور دمای فریزر بررسی کنید. اگر سیم کشی درست است، سنسور دمای یخچال را تعویض کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F5 یخچال سامسونگ...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور E5 یخچال سامسونگ

ارور E5 یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E5 یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطای سنسور دمای محیط در دستگاه رخ می دهد. اگر اتصالات سیم کشی درست است، سنسور دمای محیط را تعویض کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E5 یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور D5 یخچال سامسونگ

ارور D5 یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور D5 یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطای سنسور در دستگاه رخ می دهد. یخچال و فریزر را از برق بکشید و سیم کشی مدار سنسور دمای فریزر را بررسی کنید. اگر سیم کشی درست است، سنسور دمای یخچال را تعویض کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور D5 یخچال سامسونگ : اگر به هنگام...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور D یخچال سامسونگ

ارور D یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور D یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در حسگر یا سنسور در دستگاه رخ می دهد. یخچال و فریزر را از برق بکشید و اتصالات سیم را در مدار سنسور یخچال و فریزر بررسی کنید. اگر سیم کشی درست است، سنسور یخچال را خاموش کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد کنترل الکترونیکی را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور D...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 88 88 یا 85e یا 83e یا 86e یخچال سامسونگ

ارور 88 88 یا 85e یا 83e یا 86e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 88 88 یا 85e یا 83e یا 86e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت عملکرد نادرست اینورتر PBA در دستگاه رخ می دهد. یخچال را خاموش کنید یا از برق بکشید و 3 تا 5 دقیقه صبر کنید. سپس دوباره آن را روشن یا وصل کنید تا سیستم ریست شود و کد پاک شود. مشاوره...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 83E و 86E یخچال سامسونگ

ارور 83E و 86E یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 83E و 86E یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت قطع برق و بی ثباتی رایج در اینورتر PDA در دستگاه رخ می دهد. دکمه ریست را روی صفحه نمایش یخچال سامسونگ خود به مدت 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. اگر یخچال شما دکمه تنظیم مجدد ندارید، می توانید دستگاه را به مدت 5 دقیقه از برق بکشید...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 81e یخچال سامسونگ

ارور 81e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 81e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در سیستم استارت کمپرسور در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی و اتصالات کمپرسور و برد اینورتر را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور 81e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 71E و 72E یخچال سامسونگ

ارور 71E و 72E یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 71E و 72E یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطای سنسور در دستگاه رخ می دهد. سنسور فریزر یا یخچال باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور 71E و 72E یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست....

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 41e یخچال سامسونگ

ارور 41e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 41e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در ارتباط دیسپلی و برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. برد یخچال خود را به دقت بررسی کنید. در صورت لزوم، برد یخچال باید تعمیر یا تعویض شود. مشاوره رفع ارور 41e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 40e یخچال سامسونگ

ارور 40e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 40e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطای فن محفظه یخ در دستگاه رخ می دهد. فن را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر یا تعویض کنید. توصیه می شود سیم کشی و مدار اصلی را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور 40e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 39e یخچال سامسونگ

ارور 39e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 39e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت کمبود آب یا اشکال در حسگر یخساز در دستگاه رخ می دهد. برای رفع این ارور باید تمامی اتصالات، قطعات و لوله های آب یخ ساز بررسی و در صورت نیاز تعویض شود. مشاوره رفع ارور 39e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 33e یخچال سامسونگ

ارور 33e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 33e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در کارکرد لوله پرکن آب یخچال در دستگاه رخ می دهد. اتصال سیم دور لوله آب در یخچال، بخاری لوله پرکن آب است که باید آن را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور 33e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 26e یخچال سامسونگ

ارور 26e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 26e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت توقف تولید یخ در دستگاه رخ می دهد. برای رفع این خطا باید تمامی اتصالات، قطعات و خط آب یخ ساز بررسی و در صورت لزوم تعویض شود. مشاوره رفع ارور 26e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 25e یخچال سامسونگ

ارور 25e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 25e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در سیستم دیفراست در دستگاه رخ می دهد. برای رفع خطا، باید یخچال خود را مجددا راه اندازی کنید تا مشکل برطرف شود. در صورت رفع نشدن خطا، باید قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیکی را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور 25e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 23e یخچال سامسونگ

ارور 23e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 23e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطا فن کندانسور در دستگاه رخ می دهد. ابتدا عملکرد فن یخچال را بررسی کنید و در صورت عدم اتصال برق و کارکرد صحیح قطعه، فن باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور 23e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 22e یخچال سامسونگ

ارور 22e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 22e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت خطای فن خنک کننده، پانل کنترل، سیم کشی در دستگاه رخ می دهد. سنسور یخ زدایی را تعویض کنید، فن حذف پنل پشتی (داخل) و انجامد یخ را بررسی نمایید. مشاوره رفع ارور 22e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای سامسونگ

ارور 14e یخچال سامسونگ

ارور 14e یخچال سامسونگ : علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 14e یخچال سامسونگ : این خطا معمولا به علت اشکال در یخساز در دستگاه رخ می دهد. سنسور یخ ساز را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. همچنین بررسی شیر برقی و موتور تایم دستگاه یخساز ضروری است. مشاوره رفع ارور 14e یخچال سامسونگ : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر سامسونگ تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که...

ادامه مطالعه