ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور SW یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور SW یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خطای دیسپنسر SW در دستگاه رخ می دهد. فعالیت دیسپنسر و خردکن را قطع کنید و آنها را بررسی نمایید. مشاوره رفع ارور SW یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور rt یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور rt یخچال دوو : این خطا معمولا به علت مشکل در سنسور rt یا سنسور دما در دستگاه رخ می دهد. سنسور Room Temperature را بررسی و تست کنید. مشاوره رفع ارور rt یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور r1 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور r1 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد سنسور در دستگاه رخ می دهد. وضعیت دمای محیط را بررسی کنید. اگر سنسور درست باشد، مشکل خود به خود حل می شود. در غیر این صورت نیاز به بررسی فنی دارد. مشاوره رفع ارور r1 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F8 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F8 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت قطع شدن ارتباط بین برد نمایشگر و برد فرمان در دستگاه رخ می دهد. اتصالا بین برد نمایشگر با بر فرمان را مورد بررسی قرار دهید. مشاوره رفع ارور F8 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F6 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F6 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور اپراتور در دستگاه رخ می دهد. سنسور را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F6 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در ارتباط...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F5 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F5 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد سنسور در دستگاه رخ می دهد. اتصالات کمپرسور را بررسی نماید و در صورت نیاز قطعات مرتبط را تعویض نمایید. مشاوره رفع ارور F5 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F4 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F4 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی فن کندانسور در دستگاه رخ می دهد. فن و اتصالات را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F4 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F3 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F3 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی فن یخچال یا خطا جریان برگشتی از دیفراست در دستگاه رخ می دهد. اگر درب یخچال بیش از یک دقیقه باز نشده است، سنسور یخ زدایی یخچال را بررسی کنید. قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیکی نیز نیاز به تعویض دارند. مشاوره رفع ارور F3 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F2 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F2 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد هیتر اوپراتور در دستگاه رخ می دهد. اتصالات هیتر را بررسی نماید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F2 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور F1 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F1 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت سرمایش کم یخچال یا اختلال در سنسور فریزر در دستگاه رخ می دهد. کمپرسور یا فن فریزر را چک کنید اگر 25 دقیقه مداوم کار کرد و 25 دقیقه از کار افتاد سنسور سالم است و مشکل خود به خود حل می شود در غیر این صورت قطعه باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور F1 یخچال دوو : اگر به هنگام...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور Et یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور Et یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور تشخیص تراز بودن در دستگاه رخ می دهد. اتصالات سنسور تشخیص تراز بودن را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض نمایید. مشاوره رفع ارور Et یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور Ef یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور Ef یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد در سنسور Flow در دستگاه رخ می دهد. اتصال کوتاه یا قطع بودن سنسور FLOW را بررسی نماییم و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید. مشاوره رفع ارور Ef یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E13 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E13 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی کمپرسور در دستگاه رخ می دهد. کمپرسور و اتصالات را بررسی نمایید. ممکن است لازم باشد آن را باز کنید و اتصال کوتاه را بررسی کنید. در صورت لزوم آن را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E13 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E12 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E12 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت خرابی دمپر در دستگاه رخ می دهد. برای رفع این خطا، یخچال دوو، دمپر و سایر قطعات مربوطه باید بررسی یا تعمیر شوند. مشاوره رفع ارور E12 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E11 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E11 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد فن کندانسور در دستگاه رخ می دهد. در صورت قطع نشدن سیم های برق مربوط به فن کندانسور، فن کندانسور را باز کرده و از نظر مکانیکی بررسی کنید. مشاوره رفع ارور E11 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E10 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E10 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد سنسور محیط بیرونی در دستگاه رخ می دهد. سنسور خارجی و اتصالات آن را بررسی کنید و با وصل مجدد برق و تعمیر اتصال کوتاه مشکل را حل کنید. مشاوره رفع ارور E10 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E9 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E9 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت پر بودن مخزن سنسور یخ ساز  یا اختلال در هیتر یا المنت اپراتور در دستگاه رخ می دهد. هیتر اواپراتور را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید. در صورت لزوم، المنت حرارتی باید تعویض گردد. مشاوره رفع ارور E9 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E09 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E09 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت مشکل ورود آب در دستگاه رخ می دهد. هیتر اوپراتور را برای اتصال کوتاه بررسی کنید. در صورت لزوم، المنت حرارتی باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور E09 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E7 یا E07 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E7 یا E07 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد سرمایش در دستگاه رخ می دهد. تنظیم نبودن دما یخچال به صورت صحیح، ایرادات قطعات دیفراست یا فن های یخچال، مشکل داشتن موتور یا کمپرسور و خرابی برد الکترونیکی می توانند سبب نمایش این ارور شوند و نیاز است تک به تک مورد بررسی قرار بگیرند. مشاوره رفع ارور E7 یا E07 یخچال دوو : اگر به هنگام...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای دوو

ارور E6 یخچال دوو

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E6 یخچال دوو : این خطا معمولا به علت ایراد در فن دستگاه رخ می دهد. اگر خطوط برق مربوط به فن قطع نشد، فن فریزر را باز کرده و بررسی کنید. در صورت لزوم، فن را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E6 یخچال دوو : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر دوو تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن...

ادامه مطالعه