ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور RT یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور RT یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خراب شدن سنسور محیطی در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی را بررسی کنید و سنسور را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور RT یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور r1 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور r1 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد سنسور قسمت یخچال در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی را بررسی نمایید و اقدام به تعویض و جایگزینی سنسور نمایید. مشاوره رفع ارور r1 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور hs یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور hs یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد سنسور رطوبت هوای دستگاه رخ می دهد. سنسور رطوبت هوا در یخچال باید بررسی شود و در صورت خرابی آن تعویض شود. مشاوره رفع ارور hs یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور F3 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F3 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت طولانی شدن آخرین دیفراست در دستگاه رخ می دهد. باید سنسور دیفراست، المنت، ترموفیوز و برد الکترونیکی بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F3 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور F1 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F1 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خراب شدن سنسور محیطی یا سنسور دیفراست در دستگاه رخ می دهد. سنسور یخ زدایی معیوب است و پس از بررسی سیم کشی باید تعویض شود تا بتواند اطلاعات را به درستی به برد الکترونیکی اصلی ارسال کند. مشاوره رفع ارور F1 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور EU یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور EU یخچال بوش : این خطا معمولا به علت مشکل کلید روشن و خاموش یخساز در دستگاه رخ می دهد. سیم های متصل به یخ ساز را بررسی و کنترل کنید و در نهایت دکمه یخ ساز را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور EU یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور ET یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور ET یخچال بوش : این خطا معمولا به علت اشکال در کلید یخساز دستگاه رخ می دهد. یخ ساز را در یخچال خود چک کنید. مشاوره رفع ارور ET یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در ارتباط با این...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور ES یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور ES یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خرابی کلید یخ ریز در دستگاه رخ می دهد. دستگاه یخ ساز و محفظه یخ یخچال را بررسی کنید. در نهایت سوئیچ یخ ریز باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور ES یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور Eg یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور Eg یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد شیر برقی در دستگاه رخ می دهد. شیر برقی یخچال را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور Eg یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در ارتباط با این کد خطا...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور EF یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور EF یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خطا در سیستم سنسور شمارنده آب در دستگاه رخ می دهد. لوله تامین آب یخچال را چک کنید. فیلتر آب یخچال خود را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور EF یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست....

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور Ea یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور Ea یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خرابی موتور تایم یخساز در دستگاه رخ می دهد. ابتدا سیم های متصل به موتور را بررسی کنید. سپس در صورت درست بودن سیم کشی، موتور یخ ساز یخچال را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور Ea یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E21 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E21 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد ارتباط ماژول صفحه نمایش با برد کنترل یخ ساز و آب سرد کن در دستگاه رخ می دهد. باید سیم های اتصال را بررسی کنید. در صورت لزوم آنها را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E21 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E20 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E20 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد ارتباط ماژول صفحه نمایش با برد کنترل اصلی در دستگاه رخ می دهد. باید سیم های اتصال را بررسی کنید. در صورت لزوم آنها را تعمیر یا تعویض کنید. منبع را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. برد الکترونیکی را نیز بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر کنید. مشاوره رفع ارور E20 یخچال بوش...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E15 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E15 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد سنسور دمای محیط دستگاه رخ می دهد. سنسور دمای محیط در یخچال معیوب است. سنسور دمای یخچال را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E15 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E11 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E11 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد در ماژول کنترل دیسپلی در دستگاه رخ می دهد. مشکل از ماژول کنترل صفحه نمایش است. ابتدا باید نمایشگر یخچال را ریست کنید. برای این کار یخچال را به مدت سه دقیقه خاموش کرده و دوباره روشن کنید. اگر مشکل حل نشد، باید این ماژول را جایگزین کنید. مشاوره رفع ارور E11 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E10 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E10 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خرابی ماژول اصلی کنترل در دستگاه رخ می دهد. یخچال بوش خود را به مدت 5 دقیقه از برق بکشید. اگر پس از اتصال یخچال به برق، کد خطا E10 برگشت، ماژول کنترل اصلی یخچال بوش خود را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E10 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E07 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E07 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت مشکل در دمای کمپرسور در دستگاه رخ می دهد. طبق روال ابتدا سیم کشی سنسور را بررسی کرده و سپس آن را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E07 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E06 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E06 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت نقص در سنسور اواپراتور در دستگاه رخ می دهد. ابتدا این سنسور را از نظر اتصالات و سیم کشی صحیح بررسی کنید. در صورت لزوم، سنسور را عوض کنید و آن را با یک سنسور جدید جایگزین کنید. اگر این ارور برطرف نشد، باید برد اصلی دستگاه بررسی شود. مشاوره رفع ارور E06 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E05 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E05 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت اشکال در سنسور دما دیفراست در دستگاه رخ می دهد. سلامت سنسور را بررسی کنید و در صورت خراب بودن آن را با قطعه جدیدی تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E05 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه

ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E04 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E04 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور دمای کندانسور در دستگاه رخ می دهد. اتصالات سنسور دما کندانسور را بررسی کنید و در صورت تشخیص قطعی آنها را تعویض نمایید. مشاوره رفع ارور E04 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست....

ادامه مطالعه