ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور PE لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور PE لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خرابی هیدروستات در دستگاه رخ می دهد. هیدرواستات دستگاه باید به دقت بررسی شود و مقدار مقاومت پایه های آن اندازه گیری شود. اگر هیدرواستات معیوب یا سوخته باشد، باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور PE لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور OE لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور OE لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خرابی پمپ تخلیه یا خرابی برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. برای اطمینان از مسدود نبودن لوله تخلیه باید لوله تخلیه بررسی شود. همچنین بررسی پمپ تخلیه ماشین لباسشویی و اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ضروری است. اگر پمپ یا برد الکترونیکی مشکلی داشته باشد، امکان دارد نیاز به تعویض داشته باشند. مشاوره رفع ارور OE لباسشویی پاکشوما : اگر...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E80 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E80 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خرابی برد اصلی در دستگاه رخ می دهد. لازم است برد اصلی ماشین لباسشویی را بررسی کنید. در صورت لزوم، برد را تعمیر یا تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E80 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E70 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E70 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت کار نکردن دکمه‌های پنل یا قطع شدن ارتباط بین پنل اصلی و برد دستگاه رخ می دهد. کابل های ارتباطی بین پنل اصلی و برد ماشین لباسشویی را بررسی کنید و هرگونه قطعی در سیم کشی را برطرف کنید. مشاوره رفع ارور E70 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E63 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E63 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت اختلال در سرعت موتور در دستگاه رخ می دهد. موتور و اتصالات مرتبط به سرعت سنچ دستگاه باید چک شود. مشاوره رفع ارور E63 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E62 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E62 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خطای غیر منتظره سرعت سنج در دستگاه رخ می دهد. سرعت سنج ماشین لباسشویی و اتصالات آن نیاز به چک و بررسی دارد. مشاوره رفع ارور E62 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E61 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E61 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت عدم تشخیص سرعت دور موتور در دستگاه رخ می دهد. اتصالات سرعت سنج موتور نیاز به بررسی دارد. مشاوره رفع ارور E61 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در ارتباط...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E60 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E60 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خرابی موتور یا ایراد در مدار برد در دستگاه رخ می دهد. عملکرد موتور ماشین لباسشویی را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعمیر یا تعویض کنید. مدار برد ماشین لباسشویی را بررسی کنید. سیم کشی بین مدار برد و موتور ماشین لباسشویی را بررسی کنید و اتصالات را درست کنید. مشاوره رفع ارور E60 لباسشویی پاکشوما : اگر...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E41 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E41 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت پاک شدن برنامه شستشو از حافظه یا ایراد ایپروم در تشخیص خطا در دستگاه رخ می دهد. یک خطای Iprom در تشخیص خطا روی برد رخ داده. ممکن است یک خطای حذف برنامه رخ داده باشد. برنامه شستشو را مجدداً راه اندازی کنید. مشاوره رفع ارور E41 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E40 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E40 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت ایراد ایپروم در تشخیص خطا یا پاک شدن برنامه شستشو از حافظه در دستگاه رخ می دهد. یک ایراد Iprom در تشخیص خطاهای برد رخ داده. ممکن است خطای حذف برنامه رخ داده باشد. برنامه شستشو را مجددا تنظیم کنید. مشاوره رفع ارور E40 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E36 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E36 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت شکستگی المنت یا گرم نشدن آب یا خرابی مدار برد در دستگاه رخ می دهد. وضعیت المنت یا هیتر دستگاه را بررسی کنید و در صورت آسیب دیدن المنت، المنت یا هیتر را تعویض کنید. عملکرد مدار برد الکترونیکی را بررسی کنید. اگر برد مدار دارای اتصالی یا نقص است، برد الکترونیکی را تعویض نمایید. مشاوره رفع ارور E36 لباسشویی...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E35 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E35 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خرابی ترمیستور یا ایراد مدار سنسور حرارت سنج سطح آب در دستگاه رخ می دهد. ترمیستور را امتحان کنید. اگر ترمیستور معیوب است، آن را تعویض کنید. همچنین ولوم دمای روی برد را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور E35 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E34 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E34 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت ایراد مدار سنسور حرارت سنج سطح آب یا خرابی ترمیستور در دستگاه رخ می دهد. ترمیستور را بررسی کنید. اگر ترمیستور معیوب است آن را تعویض کنید. همچنین ولوم دما را روی برد الکترونیکی بررسی کنید. مشاوره رفع ارور E34 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E33 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E33 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور سطح آب در دستگاه رخ می دهد. سنسور سطح آب را بررسی کنید و در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E33 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E31 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E31 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت ایراد قفل درب در دستگاه رخ می دهد. میکروسوئیچ و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید. اگر میکروسوئیچ خراب است، آن را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور E31 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست....

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E30 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E30 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت مسدودی درب یا سوختگی میکروسوئیچ یا خرابی برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. عوامل مزاحم که مانع بسته شدن درب ماشین لباسشویی شما می شود را از بین ببرید. میکرو سوئیچ درب ماشین لباسشویی را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. عملکرد برد را بررسی کنید و اتصال بین برد و درب را بررسی کنید. مشاوره رفع...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E21 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E21 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت قفل نشدن درب یا عدم تخلیه آب در دستگاه رخ می دهد. برد ماشین لباسشویی را چک کنید. در صورت سوختن برد باید تعویض یا تعمیر شود. عملکرد پمپ تخلیه را بررسی کنید و در صورت خرابی پمپ تخلیه را تعویض کنید. داخل شلنگ تخلیه را بررسی کنید زیرا ممکن است با وسایل کوچک مانند سکه، جوراب، ناخن گیر...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E20 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E20 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت ایراد مدار پمپ یا خرابی پمپ تخلیه در دستگاه رخ می دهد. عملکرد پمپ تخلیه را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید. اگر پمپ تخلیه خراب است، آن را تعویض کنید. وضعیت مدار پمپ تخلیه را بررسی کرده و مقاومت پمپ را اندازه گیری کنید. اگر مدار پمپ تخلیه سوخته است، مدار پمپ دستگاه یا خود...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E12 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E12 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت جلوگیری از سر ریز شدن آب یا مشکل در شیر برقی در دستگاه رخ می دهد. شیر برقی ماشین لباسشویی را چک کنید و در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید. عملکرد پمپ تخلیه ماشین لباسشویی را بررسی کنید. اگر پمپ تخلیه معیوب است باید تعویض شود. اگر سنسور تنظیم سطح آب ماشین لباسشویی از کار افتاد، آن...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E11 لباسشویی پاکشوما

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E11 لباسشویی پاکشوما : این خطا معمولا به علت اختلال در سیستم آبگیری در دستگاه رخ می دهد. اتصالات سیستم آبگیری را بررسی نمایید. مشاوره رفع ارور E11 لباسشویی پاکشوما : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی پاکشوما تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات خودتان در ارتباط با این کد...

ادامه مطالعه