ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F67 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F67 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت از کار افتادن دستگاه رخ می دهد. رفع این مشکل نیاز به بررسی تخصصی دارد و بررسی دقیق تر و رفع مشکل ممکن است به کمک یک سرویسکار با تجربه نیاز داشته باشد. مشاوره رفع ارور F67 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F61 یا E61 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F61 یا E61 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت اشکال در سیم کشی داخلی، میکروسوئیچ یا برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. مدارهای سیم کشی و قفل درها را به دقت بررسی کنید. برد الکترونیکی نیز باید تست شود. مشاوره رفع ارور F61 یا E61 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F60 یا E60 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F60 یا E60 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت مشکل در حسگر گردش و سنسور کف درام در دستگاه رخ می دهد. حسگر گردش و سنسور کف درام نیاز به بررسی کارشناسی دارند و تعمیر آنها از عهده هر فردی بر نمی آید. مشاوره رفع ارور F60 یا E60 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F59 یا E59 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F59 یا E59 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت مشکل در برد الکترونیکی دستگاه رخ می دهد. اتصالات برد الکترونیکی را بررسی نمایید و در صورت برطرف نشدن مشکل، برد را تعمیر نمایید. مشاوره رفع ارور F59 یا E59 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F58 یا E58 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F58 یا E58 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت قفل شدن موتور دستگاه و دریافت ولتاژ اشتباهی در دستگاه رخ می دهد. سیم کشی موتور را از کنتاکت های متصل به برد اصلی بررسی کنید. مقاومت سیم پیچ را تست کنید. اهم پایه های سنسور را با مولتی متر اندازه گیری کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F58 یا E58 لباسشویی بوش : اگر...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F57 یا E57 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F57 یا E57 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت کم شدن ولتاژ ورودی به ترمینال برد کنترل اصلی در دستگاه رخ می دهد. ممکن است راه انداز برد کنترل اصلی آسیب دیده باشد و باید بررسی شود. مشاوره رفع ارور F57 یا E57 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F50 یا E50 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F50 یا E50 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت اختلال عملکرد صحیح موتور در دستگاه رخ می دهد. برد الکترونیکی یا موتور ماشین لباسشویی از کار افتاده است و باید بررسی گردد. مشاوره رفع ارور F50 یا E50 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F49 یا E49 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F49 یا E49 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت افزایش بیش از حد مجاز ولتاژ ورودی در دستگاه رخ می دهد. ولتاژ را در پریز برق ورودی دستگاه بررسی کنید. در صورت عدم وجود جریان، برد الکترونیکی باید بررسی شود. مشاوره رفع ارور F49 یا E49 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F48 یا E48 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F48 یا E48 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت اختلال در موتور و افت ولتاژ ورودی دستگاه رخ می دهد. برد کنترل اصلی دستگاه را بررسی کنید و در صورت مشکل آن را تعمیر نمایید. مشاوره رفع ارور F48 یا E48 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F47 یا E47 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F47 یا E47 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت مشکل حسگر تعیین دما در دستگاه رخ می دهد. حسگر تعیین دما را بررسی و در صورت لزوم تعویض نمایید. مشاوره رفع ارور F47 یا E47 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F34 یا F35 یا F36 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F34 یا F35 یا F36 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت ایراد میکروسوئیچ درب یا برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. زبانه قفل درب و میکروسوئیچ را بررسی کنید. برد الکترونیکی دستگاه را نیز بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F34 یا F35 یا F36 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F32 یا E32 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F32 یا E32 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت عدم تعادل لباس داخل دیگ دستگاه رخ می دهد. لباس ها را به طور یکنواخت در ماشین لباسشویی قرار دهید. مشاوره رفع ارور F32 یا E32 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F31 یا E31 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F31 یا E31 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت عدم تخلیه آب در دستگاه رخ می دهد. بررسی کنید که آیا شلنگ تخلیه مسدود شده است. پمپ تخلیه و فیلتر آب را بررسی کنید. شیلنگ ها، هیدروستات ها و منبع آنها را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F31 یا E31 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F29 یا E29 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F29 یا E29 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت مشکل در ورودی آب دستگاه رخ می دهد. شلنگ و شیر ورودی آب را بررسی کنید. شیر برقی و آکواستاپ را نیز بررسی کنید. در صورت لزوم، برد الکترونیکی ماشین لباسشویی را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F29 یا E29 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F28 یا E28 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F28 یا E28 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور کف همزن در دستگاه رخ می دهد. سنسور فلو را بررسی کنید. مقدار اهم سنسور را با اهم متر بخوانید. در صورت لزوم، سنسور فلو باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور F28 یا E28 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F27 یا E27 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F27 یا E27 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت اشکال در سنسور فشار در دستگاه رخ می دهد. برای حل این مشکل، شلنگ هیدروستات زیر میکسر لباسشویی را بررسی کنید تا از گرفتگی آن مطمئن شوید. سنسور فشار ورودی آب را بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F27 یا E27 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F26 یا E26 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F26 یا E26 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت معیوب شدن سنسور فشار آنالوگ در دستگاه رخ می دهد. برای رفع این خطا، Hydrostat را بررسی کنید. ولتاژ بین 0.5 تا 3.5 برای عملکرد ماشین لباسشویی طبیعی است. در صورت لزوم، هیدروستات باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور F26 یا E26 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F25 یا E25 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F25 یا E25 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت معیوب شدن سنسور تشخیص شستشو در دستگاه رخ می دهد. سنسور aquastop را بررسی کنید. مقدار اهم سنسور را با اهم متر بخوانید. در صورت لزوم سنسور را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور F25 یا E25 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F23 یا E23 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F23 یا E23 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت فعال شدن سنسور تشخیص شستشو در دستگاه رخ می دهد. شیر آب را چک کنید و در صورت بسته بودن آن را باز کنید. مشاوره رفع ارور F23 یا E23 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی بوش

ارور F20 یا E20 لباسشویی بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F20 یا E20 لباسشویی بوش : این خطا معمولا به علت اختلال ناگهانی در سیستم گرمایشی در دستگاه رخ می دهد. در این حالت، باید دستگاه را با خاموش و روشن کردن، ریست نمایید. مشاوره رفع ارور F20 یا E20 لباسشویی بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه