ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور UE لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور UE لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت تنظیم نیودن پایه دستگاه رخ می دهد. شستشوی لباس های خود را متوقف کنید و آنها را به طور مرتب در ماشین لباسشویی قرار دهید. مشاوره رفع ارور UE لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست....

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور PFE لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور PFE لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت تخلیه نشدن آب یا خرابی مدار برد یا خرابی پمپ تخلیه در دستگاه رخ می دهد. در صورت آسیب دیدن برد، باید تعمیر یا تعویض شود. لطفا سیم کشی را به دقت بررسی کنید. اگر پمپ تخلیه آسیب دیده است، آن را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور PFE لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور OE لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور OE لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت عدم تخلیه بعد از چند دقیقه در دستگاه رخ می دهد. شیلنگ ها پیچ خورده یا کثیف هستند. پمپ تخلیه از کار افتاده است. مشاوره رفع ارور OE لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور LE لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور LE لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت بسته نشدن درب در دستگاه رخ می دهد. هنگامی که از بسته بودن درب مطمئن شدید، میکروسوئیچ درب را بررسی کنید. مشاوره رفع ارور LE لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می توانید سوالات...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور LB لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور LB لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت عدم فرمان قفل درب در دستگاه رخ می دهد. درب ماشین لباسشویی باز است. قفل درب خراب است. فیش های قفل درب مشکل دارد. برد آسیب دیده است. مشاوره رفع ارور LB لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور IE لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور IE لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت اشکال در ورود آب یا خراب بودن شیر برقی یا خرابی پمپ تخلیه یا خرابی هیدروستات یا عملکرد نامناسب برد در دستگاه رخ می دهد. اگر شیر آب بسته است، شیر آب را باز کنید. اگر فیلتر ورودی آب گرفتگی دارد، فیلتر را باز کنید. در صورتی که شیر برقی ماشین لباسشویی بی کیفیت یا آسیب دیده باشد، شیر...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور IB لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور IB لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی برد در دستگاه رخ می دهد. ایراد در ترانسور را بررسی نمایید. قطعی برد را چک نمایید و در صورت نیاز برد را تعویص کنید. مشاوره رفع ارور IB لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور H8 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور H8 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت دمای بالای المنت یا خرابی برد یا کم بودن سطح آب یا اشکال از افزایش دمای المنت در دستگاه رخ می دهد. افزایش دمای المنت می تواند به دلیل خرابی المنت در داخل سیلندر گرمایش رخ دهد. سطح آب داخل مخزن باید بررسی شود و در صورت آسیب دیدن برد، برد الکترونیکی باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور H8 لباسشویی...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور H6 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور H6 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی مدار برد یا اشکال در هیتر و خرابی المنت در دستگاه رخ می دهد. مقدار مقاومت المنت را بررسی کنید. اگر برد مدار آسیب دیده است، آن را تعویض کنید. سیم ها را بررسی کنید تا از اتصال کوتاه و قطعی مطمئن شوید. مشاوره رفع ارور H6 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور H5 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور H5 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت دمای بالای آب در دستگاه رخ می دهد. مقدار اهم ترمیستور را بررسی کنید و در صورت آسیب دیدن آن را تعویض کنید. مشاوره رفع ارور H5 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی نیست. شما می...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور H4 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور H4 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت داغ کردن لباسشویی یا دمای بالا دستگاه رخ می دهد. مقدار اهم ترمیستور را با سطح آب بررسی کنید. المنت موجود در درام گرم کننده داغ شده. مدار برد آسیب دیده است. مشاوره رفع ارور H4 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور H2 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور H2 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی ترموستات یا ترمیستور در دستگاه رخ می دهد. ترموستات یا ترمیستور را تعویض نمایید. اهم سنسور ترمیستور را اندازه بگیرید و در صورت لزوم تعویض کنید. مشاوره رفع ارور H2 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E9 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E9 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی هیدرواستات یا مدار برد اتصال کوتاه یا خراب شده یا خرابی فرمان برد در دستگاه رخ می دهد. اگر هیدروستات خراب است، مقدار اهم آن باید بررسی شود. اگر برد مدار آسیب دیده است، باید تعویض یا تعمیر شود. مشاوره رفع ارور E9 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E8 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E8 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی یا نقصی در عملکرد موتور یا قطعی سیم کشی یا قفل سوکت یا خرابی برد در دستگاه رخ می دهد. اگر موتور آسیب دیده باشد باید تعویض شود. سیم کشی را مجدداً انجام دهید یا سوکت را دوباره وصل یا تعویض کنید. برد آسیب دیده باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور E8 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E7 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E7 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی مدار برد یا سوختن موتور یا درست کار نکردن موتور در دستگاه رخ می دهد. اگر موتور آسیب دیده باشد باید تعویض شود. اگر برد مدار موتور آسیب دیده یا اتصال کوتاه دارد، برد باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور E7 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E6 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E6 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت سوختگی موتور یا خرابی رله یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی یا رخ دادن اتصال کوتاه در دستگاه رخ می دهد. در صورت سوختن موتور، موتور باید تعویض شود. اگر سوکت و سیم مشکل دارد. مدار اتصال کوتاه شده باید تعویض یا تعمیر شود. در صورت خرابی رله باید یک رله جدید به جای رله قبلی نصب...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E5 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E5 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت خرابی موتور یا چرخش غیر صحیح موتور یا حالت دیودی یا اتصال کوتاه شدن برد ترایاک موتور در دستگاه رخ می دهد. اگر موتور نمی چرخد ​​یا چرخش مناسبی ندارد، موتور آسیب دیده است، باید آن را تعویض کنید. اگر برد مدار اتصال کوتاه داشته باشد، مدار موتور باید تعویض شود و کل موتور نیازی به تعویض ندارد. مشاوره رفع...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E4 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E4 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت نشتی آب در دستگاه رخ می دهد. نشت آب از درام یا لوله تخلیه را چک کنید. اتصالات پایین لباسشویی را چک کنید. لوله ورودی آب و لوله تخلیه نیز باید از نظر نشتی بررسی شود. مشاوره رفع ارور E4 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E2 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E2 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت عدم فرمان هیدروستات براي قطع شیر برقی در دستگاه رخ می دهد. شیربرقی خراب است. هیدروستات آسیب دیده است. اتصال بین فیش های هیدروستات و خود هیدروستات ایراد دارد. مشاوره رفع ارور E2 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید،...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی اسنوا

ارور E1 لباسشویی اسنوا

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E1 لباسشویی اسنوا : این خطا معمولا به علت عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی در دستگاه رخ می دهد. شیر برقی یا فیلتر آب ورودی کثیف است. شیر آب بسته شده. هیدروستات معیوب شده. شلنگ هیدرواستات آسیب دیده. مشاوره رفع ارور E1 لباسشویی اسنوا : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه