ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F09 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F09 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت معیوب شدن برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. اتصالات مربوط به سوکت ها باید به درستی تست و بررسی شوند. برد باید بررسی و در صورت نیاز تعمیر شود. مشاوره رفع ارور F09 لباسشویی آبسال : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی آبسال تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F08 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F08 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت خرابی موتور یا خرابی رله یا اتصال کوتاه شدن برد الکترونیکی در دستگاه رخ می دهد. ماشین لباسشویی باید از نظر علائم سوختگی موتور بررسی شود. اگر برد الکترونیکی آسیب دیده یا سوخته است، باید تعمیر یا تعویض شود. برای اطمینان از کارکرد صحیح رله، این قطعه باید بررسی و تعمیر شود. اتصال رله باید بررسی و تعمیر گردد....

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F07 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F07 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت عدم تخلیه آب در دستگاه رخ می دهد. پمپ تخلیه لباسشویی را بررسی کنید. شیر برقی لباسشویی باید به دقت بررسی و در صورت خرابی شیر برقی تعمیر شود. برد الکترونیکی را به دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی کار می کند. لوله تخلیه دستگاه را بررسی کنید تا از گرفتگی آن مطمئن شوید و همچنین...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F06 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F06 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت ایراد المنت حرارتی در دستگاه رخ می دهد. المنت حرارتی یا اتصالات لباسشویی آسیب دیده. برد الکترونیکی باید چک شده و به المنت حرارتی متصل شود. المنت حرارتی ماشین لباسشویی باید تعمیر و در صورت لزوم تعویض شود. برد الکترونیکی تعویض یا تعمیر نماید. مشاوره رفع ارور F06 لباسشویی آبسال : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی آبسال تان...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F05 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F05 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت اختلال در سنسور المنت حرارتی NTC در دستگاه رخ می دهد. سنسور NTC یا سنسور المنت حرارتی لباسشویی باید بررسی و اصلاح شود. با انجام اندازه گیری های لازم به کمک اهم متر می توانید از سالم بودن سنسور مطمئن شوید. در غیر این صورت سنسور باید تعویض شود. مشاوره رفع ارور F05 لباسشویی آبسال : اگر به هنگام ایرادیابی یا...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F04 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F04 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت خرابی میکروسوئیچ درب یا خرابی برد الکترونیکی یا اختلال در ارتباط بین برد الکترونیکی با میکروسوئیچ در دستگاه رخ می دهد. میکروسوئیچ درب ماشین لباسشویی را بررسی کنید و در صورت مشاهده ایراد، تعویض کنید. برد الکترونیکی خراب شده و نیاز به تعمیر دارد. اگر ارتباط بین برد الکترونیک و میکروسوئیچ مختل شود، باید اتصال بین برد و میکروسوئیچ...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F02 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F02 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت خرابی هیدروستات یا قطعی در اتصالات و سوکت های هیدروستات در دستگاه رخ می دهد. هیدروستات ماشین لباسشویی خود را بررسی کنید. رفع قطعی اتصالات و سوکت هیدروستات ماشین لباسشویی ضروری است. همچنین ممکن است که برد فرمان باعث خطا شده باشد، در این صورت این قسمت نیز نیاز به بررسی دارد. مشاوره رفع ارور F02 لباسشویی آبسال : اگر به...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور F01 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور F01 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت عدم آبگیری و یا نبود آب کافی در دستگاه رخ می دهد. شیر برقی را چک کنید. سنسور سطح آب ماشین لباسشویی را بررسی کنید. برد الکترونیکی را با مولتی متر چک کنید. در صورتی که شیر آب بسته شده است آن را باز کنید. اتصالی در سیم کشی مربوطه بررسی کنید. مشاوره رفع ارور F01 لباسشویی آبسال : اگر به...

ادامه مطالعه

ارورهای ماشین لباسشویی آبسال

ارور C03 لباسشویی آبسال

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور C03 لباسشویی آبسال : این خطا معمولا به علت بالانس نبودن لباسشویی یا عدم تعادل لباس ها در دستگاه رخ می دهد. ماشین لباسشویی باید متوقف شود و لباس های داخل درام دوباره توزیع شود. مشاوره رفع ارور C03 لباسشویی آبسال : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر ماشین لباسشویی آبسال تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه نگرانی...

ادامه مطالعه