ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E1 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E1 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت خرابی سنسور  NTCدر دستگاه رخ می دهد. این خطا را می توان با بررسی سیم های متصل به این سنسور و اندازه گیری مقاومت آن برطرف کرد. مشاوره رفع ارور E1 یخچال بوش : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر بوش تان با کد خطا یا اروری مواجه شدید که مفهوم و علت آن را نمی دانستید، جای هیچگونه...

ادامه مطالعه