ارورهای یخچال فریزرهای بوش

ارور E02 یخچال بوش

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور E02 یخچال بوش : این خطا معمولا به علت ایراد حسگر دما محفظه فریزر در دستگاه رخ می دهد. اگر سیم مشکل داشت، آن را تعویض کنید. اگر باز هم کار نمی کند، سنسور دمای محفظه فریزر را تعویض کنید. قطعاتی که ممکن است نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشند: سنسور دمای محفظه یخچال، سیم های متصل به سنسور دمای فریزر. مشاوره رفع ارور E02 یخچال بوش : اگر...

ادامه مطالعه