ارورهای یخچال فریزرهای جنرال الکتریک

ارور dE یخچال جنرال الکتریک

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور dE یخچال جنرال الکتریک : این خطا معمولا به علت اشکال در سیستم یخ زدایی و دیفراست در دستگاه رخ می دهد. یخچال را از برق بکشید و اتصال خراب را چفت کنید. در صورت نیاز سیم کشی را تعویض کنید. اگر المنت یخ زدایی آسیب دیده است، آن را تعویض نمایید. یخچال می تواند بیش از 48 ساعت بدون یخ زدایی کار کند. اگر در منطقه ای...

ادامه مطالعه