ارورهای یخچال فریزرهای جنرال الکتریک

ارور 89 یا 88 یخچال جنرال الکتریک

علت و راه های برطرف کردن کد خطا و ارور 89 یا 88 یخچال جنرال الکتریک : این خطا معمولا به علت مسئله الکتریکی یا نوسان شدید برق در دستگاه رخ می دهد. یخچال را به مدت پنج دقیقه از برق بکشید و دوباره وصل کنید. برد کنترل ممکن است یک نوسان الکتریکی شدید را تجربه کرده باشد. مشاوره رفع ارور 89 یا 88 یخچال جنرال الکتریک : اگر به هنگام ایرادیابی یا تعمیر یخچال فریزر جنرال الکتریک تان با...

ادامه مطالعه